مشخصات کلی
ناودانی ۸ ناب تبریز
زیر دسته: سبک
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 6250
تاریخ قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده فولاد ناب تبریز
سایز 8
طول 12 متر
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
وزن تقریبی شاخه 84.5 کیلوگرم
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
فولاد تهران
قیمت:
تاریخ:
فولاد فراد
قیمت:
تاریخ:
نصر آذربایجان
قیمت:
تاریخ: