مشخصات کلی
تیرآهن ۲۴ وارداتی
تیرآهن ۲۴ وارداتی
زیر دسته: هاش (IPB)
محل تحویل: بنگاه تهران
قیمت:
تاریخ قیمت:
مکان عرضه: بنگاه تهران
مشخصات فنی
تولید کننده
سایز 24
حالت سنگین
وزن تقریبی شاخه 1000 کیلوگرم
طول 12 متر
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه بنگاه تهران
توضیحات محصول
سایر فروشندگان