مشخصات کلی
میل‌گرد ۸ امیرکبیر خزر
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 5740
تاریخ قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده
سایز 8
حالت شاخه
آنالیز A2
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
هیربد
قیمت:
تاریخ:
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 6970
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
آناهیتا
قیمت: 6400
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
قزوین
قیمت: 6400
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
پارس آرمان
قیمت: 6400
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سمنان
قیمت: 6200
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
شاهین بناب
قیمت: 7020
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
ظفر بناب
قیمت: 7020
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سپهر ایرانیان
قیمت: 7060
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
حسن رود
قیمت: 7100
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سیادن ابهر
قیمت: 6500
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
آذر فولاد امین
قیمت: 6970
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
راد
قیمت: 7190
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
خرمدشت
قیمت: 5730
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳