مشخصات کلی
میل‌گرد ۱۲ قائم
میل‌گرد ۱۲ قائم
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 9400
تاریخ قیمت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده قائم پروفیل رازی
سایز 12
حالت شاخه
آنالیز A3
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
کویر کاشان
قیمت: 12400
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
نیشابور
قیمت: 9420
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
ذوب آهن
قیمت: 12400
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
زاگرس
قیمت: 10850
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
درپاد تبریز
قیمت: 12600
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
شاهرود
قیمت: 12450
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
آریان فولاد
قیمت: 12450
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
امیرکبیر خزر
قیمت: 11950
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
آریا ذوب
قیمت: 12350
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
پرشین
قیمت: 12300
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
هیربد
قیمت: 9300
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
کوثر اهواز
قیمت: 9700
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 12600
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
آناهیتا
قیمت: 12300
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
سمنان
قیمت: 10900
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
فایکو
قیمت: 12400
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
نورد کرمان
قیمت:
تاریخ:
ارگ تبریز
قیمت: 12100
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
شاهین بناب
قیمت: 12700
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
ظفر بناب
قیمت: 12450
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
گلستان
قیمت: 12800
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
بافق
قیمت: 12600
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
سیادن ابهر
قیمت: 12550
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
خرمدشت
قیمت: 12050
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
سیرجان حدید جنوب
قیمت: 12700
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
سیرجان
قیمت: 12350
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
آذر فولاد امین
قیمت: 12650
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
شمس سپهر
قیمت: 6250
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
ابرکوه
قیمت: 12200
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
راد همدان
قیمت: 12885
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
حسن رود
قیمت: 12350
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
صائب تبریز
قیمت: 6760
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
مهیار اردبیل
قیمت: 12650
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
معراج کردکوی
قیمت: 12650
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
کیان ابهر
قیمت:
تاریخ:
سیما فولاد جهان
قیمت: 12730
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
نیک صدرا توس
قیمت: 11950
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱