مشخصات کلی
میل‌گرد ۸ سپهر ایرانیان
میل‌گرد ۸ سپهر ایرانیان
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 10900
تاریخ قیمت: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده
سایز 8
حالت شاخه
آنالیز A2
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
درپاد تبریز
قیمت: 12900
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
آریا ذوب
قیمت: 13100
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
هیربد
قیمت:
تاریخ:
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 13000
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
آناهیتا
قیمت: 13400
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
قزوین
قیمت: 12650
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
پارس آرمان
قیمت: 12700
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شاهین بناب
قیمت: 12950
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
ظفر بناب
قیمت: 13000
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
حسن رود
قیمت: 13150
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
سیادن ابهر
قیمت: 12900
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
سیرجان حدید جنوب
قیمت: 13150
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
آذر فولاد امین
قیمت: 13050
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
هشترود
قیمت: 12800
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
راد همدان
قیمت: 13605
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
راستین آستارا
قیمت:
تاریخ:
خرمدشت
قیمت: 5730
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
کیان کاشان
قیمت: 13400
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
کویر کاشان
قیمت: 12700
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
صائب تبریز
قیمت:
تاریخ:
مهیار اردبیل
قیمت: 10850
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
کیان ابهر
قیمت: 13100
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
سمنان
قیمت: 11000
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
ارگ تبریز
قیمت:
تاریخ: