مشخصات کلی
میل‌گرد ۱۰ سمنان
میل‌گرد ۱۰ سمنان
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 9950
تاریخ قیمت: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده نورد گرم سمنان
سایز 10
حالت شاخه
آنالیز A3
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
نیشابور
قیمت: 11090
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
زاگرس
قیمت: 11900
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
شاهرود
قیمت: 12800
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
آریان فولاد
قیمت: 12900
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
امیرکبیر خزر
قیمت: 12700
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
پرشین
قیمت: 13000
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
هیربد
قیمت: 6700
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
کوثر اهواز
قیمت:
تاریخ:
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 12900
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
بافق
قیمت: 13140
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
سیادن ابهر
قیمت: 12600
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
خرمدشت
قیمت: 12500
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
کویر کاشان
قیمت: 12400
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
آذر فولاد امین
قیمت: 13050
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
گلستان
قیمت: 13300
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
مهیار اردبیل
قیمت: 12680
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
کیان ابهر
قیمت:
تاریخ:
نیک صدرا توس
قیمت: 12100
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
ارگ تبریز
قیمت:
تاریخ: