مشخصات کلی
میل‌گرد ۸ سمنان
میل‌گرد ۸ سمنان
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 10000
تاریخ قیمت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده نورد گرم سمنان
سایز 8
حالت شاخه
آنالیز A3
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
بافق
قیمت: 13300
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
کویر کاشان
قیمت: 12700
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
خرمدشت
قیمت:
تاریخ:
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 12950
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
گلستان
قیمت: 13200
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
مهیار اردبیل
قیمت: 10950
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
آریا ذوب
قیمت: 13050
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲