مشخصات کلی
میل‌گرد ۸ پارس آرمان
میل‌گرد ۸ پارس آرمان
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 9500
تاریخ قیمت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده مجتمع پارس آرمان شفق
سایز 8
حالت شاخه
آنالیز A2
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
درپاد تبریز
قیمت: 12650
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
آریا ذوب
قیمت: 12850
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
هیربد
قیمت:
تاریخ:
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 12800
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
آناهیتا
قیمت: 12700
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
قزوین
قیمت: 12450
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
شاهین بناب
قیمت: 12850
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
ظفر بناب
قیمت: 12650
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
سپهر ایرانیان
قیمت: 13050
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
حسن رود
قیمت: 12950
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
سیادن ابهر
قیمت: 12700
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
سیرجان حدید جنوب
قیمت: 13000
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
آذر فولاد امین
قیمت: 12850
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
هشترود
قیمت: 12800
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
راد همدان
قیمت: 13350
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
راستین آستارا
قیمت:
تاریخ:
خرمدشت
قیمت: 5730
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
کیان کاشان
قیمت: 13050
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
کویر کاشان
قیمت: 12700
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
صائب تبریز
قیمت:
تاریخ:
مهیار اردبیل
قیمت: 10850
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
کیان ابهر
قیمت: 12600
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
سمنان
قیمت: 11000
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
ارگ تبریز
قیمت:
تاریخ: