مشخصات کلی
میل‌گرد ۱۰ کاوه تیکمه‌داش
میل‌گرد ۱۰ کاوه تیکمه‌داش
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 9850
تاریخ قیمت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش
سایز 10
حالت شاخه
آنالیز A3
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
نیشابور
قیمت: 11090
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
زاگرس
قیمت: 11900
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
شاهرود
قیمت: 12550
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
آریان فولاد
قیمت: 12550
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
امیرکبیر خزر
قیمت: 12100
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پرشین
قیمت: 12500
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
هیربد
قیمت: 6700
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
کوثر اهواز
قیمت:
تاریخ:
سمنان
قیمت: 12200
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
بافق
قیمت: 12900
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
سیادن ابهر
قیمت: 12550
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
خرمدشت
قیمت: 12050
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
کویر کاشان
قیمت: 12400
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
آذر فولاد امین
قیمت: 12850
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
گلستان
قیمت: 13000
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
مهیار اردبیل
قیمت: 12580
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
کیان ابهر
قیمت:
تاریخ:
نیک صدرا توس
قیمت: 12100
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
ارگ تبریز
قیمت:
تاریخ: