مشخصات کلی
میل‌گرد ۱۰ کاوه تیکمه‌داش
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 5920
تاریخ قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش
سایز 10
حالت شاخه
آنالیز A2
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
آریا ذوب
قیمت: 6360
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
هیربد
قیمت: 6450
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
آناهیتا
قیمت: 6350
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
قزوین
قیمت: 6150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
پارس آرمان
قیمت: 6150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
بردسیر
قیمت: 7110
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
شاهین بناب
قیمت: 6970
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
ظفر بناب
قیمت: 6970
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
حسن رود
قیمت: 6900
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سیادن ابهر
قیمت: 6200
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
خرمدشت
قیمت: 6500
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
آذر فولاد امین
قیمت: 6870
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
راد
قیمت: 7160
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
امیرکبیر خزر
قیمت: 5550
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳