مشخصات کلی
میل‌گرد ۱۰ کوثر اهواز
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت:
تاریخ قیمت:
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده فولاد نورد کوثر اهواز
سایز 10
حالت شاخه
آنالیز A3
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
نیشابور
قیمت: 6850
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
زاگرس
قیمت: 7020
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
شاهرود
قیمت: 7150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
امیرکبیر خزر
قیمت: 6150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
پرشین
قیمت: 7050
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
هیربد
قیمت: 6700
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 7020
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سمنان
قیمت: 6600
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
بردسیر
قیمت:
تاریخ:
ارگ تبریز
قیمت:
تاریخ:
شاهین بناب
قیمت:
تاریخ:
گلستان
قیمت: 6300
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بافق
قیمت: 7150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سیادن ابهر
قیمت: 6950
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
خرمدشت
قیمت: 6550
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷