مشخصات کلی
میل‌گرد ۱۰ شاهرود
میل‌گرد ۱۰ شاهرود
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 5500
تاریخ قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده فولاد شاهرود
سایز 10
حالت شاخه
آنالیز A3
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
نیشابور
قیمت: 7180
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
زاگرس
قیمت: 7020
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
امیرکبیر خزر
قیمت: 6150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
پرشین
قیمت: 7050
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
هیربد
قیمت: 6700
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
کوثر اهواز
قیمت:
تاریخ:
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 7020
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سمنان
قیمت: 6950
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
بردسیر
قیمت:
تاریخ:
ارگ تبریز
قیمت:
تاریخ:
شاهین بناب
قیمت:
تاریخ:
گلستان
قیمت: 7100
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
بافق
قیمت: 7150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سیادن ابهر
قیمت: 6950
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
خرمدشت
قیمت: 6550
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷