مشخصات کلی
ناودانی ۶ مگا استیل
ناودانی ۶ مگا استیل
زیر دسته: سبک
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت:
تاریخ قیمت:
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده مگا استیل ایوانکی
سایز 6
طول 6 متر
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
کوهپایه
قیمت:
تاریخ:
منظومه
قیمت:
تاریخ:
فولاد تهران
قیمت:
تاریخ:
شکفته
قیمت:
تاریخ:
دهشیر
قیمت:
تاریخ:
نورد یاوران زنجان
قیمت:
تاریخ: