مشخصات کلی
ناودانی ۱۰ فولاد تهران
زیر دسته: سبک
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 6350
تاریخ قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده شرکت صنایع نورد گرم فلز
سایز 10
طول 6 متر
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
وزن تقریبی شاخه 51.5 کیلوگرم
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
مگا استیل
قیمت:
تاریخ:
ناب تبریز
قیمت: 7150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
آریان فولاد
قیمت:
تاریخ:
شکفته
قیمت:
تاریخ:
فولاد فراد
قیمت:
تاریخ:
مهر سهند
قیمت:
تاریخ:
الماس یزد
قیمت:
تاریخ:
دهشیر
قیمت:
تاریخ:
نصر آذربایجان
قیمت:
تاریخ: