مشخصات کلی
ناودانی ۸ فولاد تهران
ناودانی ۸ فولاد تهران
زیر دسته: سنگین
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت:
تاریخ قیمت:
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده شرکت صنایع نورد گرم فلز
سایز 8
طول 12 متر
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
وزن تقریبی شاخه 104 کیلوگرم
توضیحات محصول
سایر فروشندگان