مشخصات کلی
ناودانی ۶ کوهپایه
ناودانی ۶ کوهپایه
زیر دسته: اروپایی
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت:
تاریخ قیمت:
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده صنایع فولاد کوهپایه
سایز 6
طول 6 متر
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
منظومه
قیمت:
تاریخ:
فولاد تهران
قیمت:
تاریخ: