مشخصات کلی
ناودانی ۱۰ ناب تبریز
ناودانی ۱۰ ناب تبریز
زیر دسته: سبک
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 10500
تاریخ قیمت: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده فولاد ناب تبریز
سایز 10
طول 6 متر
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
وزن تقریبی شاخه 51.5 کیلوگرم
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
مگا استیل
قیمت:
تاریخ:
آریان فولاد
قیمت:
تاریخ:
فولاد تهران
قیمت: 6350
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
شکفته
قیمت:
تاریخ:
فولاد فراد
قیمت:
تاریخ:
مهر سهند
قیمت:
تاریخ:
الماس یزد
قیمت:
تاریخ:
دهشیر
قیمت:
تاریخ:
نصر آذربایجان
قیمت:
تاریخ:
ماهکار اشتهارد
قیمت: 6500
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۳