مشخصات کلی
ناودانی ۸ فولاد البرز غرب
ناودانی ۸ فولاد البرز غرب
زیر دسته: فابریک
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت:
تاریخ قیمت:
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده
سایز 8
طول 6 متر
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
ماهان
قیمت:
تاریخ:
سجاد
قیمت:
تاریخ: