مشخصات کلی
ناودانی ۸ ماهان
ناودانی ۸ ماهان
زیر دسته: فابریک
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت:
تاریخ قیمت:
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده پروفیل صنعت ماهان
سایز 8
طول 6 متر
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
فولاد البرز غرب
قیمت:
تاریخ:
سجاد
قیمت:
تاریخ: