اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی

تاریخ عرضه نام کالا نماد مشخصات کالای عرضه شده تولید کننده عرضه کننده کارگزار حجم کالای عرضه شده(تن) حداقل عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه(ریال) مکان تحویل تاریخ تحویل