لوله "۱/۲ - صنعتی - سپاهان
قیمت: تاریخ:
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
گروه صنعتی سپاهان روی خط تولید
لوله "۱/۲ ۱ - داربستی - سپاهان
قیمت: تاریخ:
سایز:1 1/2" /ضخامت:2 میلی‌متر/قطر:48.3 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /تکنولوژی تولید:درز مستقیم /گرید:st37 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
گروه صنعتی سپاهان روی خط تولید