مشخصات کلی
میل‌گرد ۸ خرمدشت
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت:
تاریخ قیمت:
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده فولاد خرمدشت تاکستان
سایز 8
حالت شاخه
آنالیز A3
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
شاهین بناب
قیمت:
تاریخ:
گلستان
قیمت: 6350
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بافق
قیمت: 6550
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 6320
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹