مشخصات کلی
میل‌گرد ۱۰ آذر فولاد امین
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 5400
تاریخ قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
سایز 10
حالت شاخه
آنالیز A2
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
آریا ذوب
قیمت: 6360
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
هیربد
قیمت: 6450
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 6970
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
آناهیتا
قیمت: 6350
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
قزوین
قیمت: 6580
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
پارس آرمان
قیمت: 6580
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
بردسیر
قیمت: 6280
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
شاهین بناب
قیمت: 6980
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
ظفر بناب
قیمت: 6970
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
حسن رود
قیمت: 7000
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
سیادن ابهر
قیمت: 6800
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
خرمدشت
قیمت: 6700
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
راد
قیمت: 7160
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
امیرکبیر خزر
قیمت: 5550
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳