مشخصات کلی
میل‌گرد ۱۰ بافق
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 5520
تاریخ قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
سایز 10
حالت شاخه
آنالیز A3
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
نیشابور
قیمت: 6190
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
زاگرس
قیمت: 7100
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
شاهرود
قیمت: 7300
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
امیرکبیر خزر
قیمت: 6150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
پرشین
قیمت: 7050
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
هیربد
قیمت: 7000
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
کوثر اهواز
قیمت:
تاریخ:
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 7070
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
سمنان
قیمت: 6600
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
بردسیر
قیمت:
تاریخ:
ارگ تبریز
قیمت:
تاریخ:
شاهین بناب
قیمت:
تاریخ:
گلستان
قیمت: 6300
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
سیادن ابهر
قیمت: 6950
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
خرمدشت
قیمت: 6750
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵