مشخصات کلی
میل‌گرد ۸ بافق
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 5680
تاریخ قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده فولاد بافق
سایز 8
حالت شاخه
آنالیز A3
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
شاهین بناب
قیمت:
تاریخ:
گلستان
قیمت: 6350
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
خرمدشت
قیمت:
تاریخ:
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 6320
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹