مشخصات کلی
میل‌گرد ۸ سمنان
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 5400
تاریخ قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده نورد گرم سمنان
سایز 8
حالت شاخه
آنالیز A2
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
هیربد
قیمت:
تاریخ:
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 6070
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
آناهیتا
قیمت: 6350
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
قزوین
قیمت: 6030
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
پارس آرمان
قیمت: 6030
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شاهین بناب
قیمت: 6250
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
ظفر بناب
قیمت: 6200
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
سپهر ایرانیان
قیمت: 6250
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
حسن رود
قیمت: 6260
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
سیادن ابهر
قیمت: 5550
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
آذر فولاد امین
قیمت: 6190
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
امیرکبیر خزر
قیمت: 5740
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
خرمدشت
قیمت: 5730
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳