مشخصات کلی
میل‌گرد ۱۰ پارس آرمان
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 5230
تاریخ قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده مجتمع پارس آرمان شفق
سایز 10
حالت شاخه
آنالیز A2
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
آریا ذوب
قیمت: 6360
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
هیربد
قیمت: 6450
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 6970
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
آناهیتا
قیمت: 6350
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
قزوین
قیمت: 6580
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
بردسیر
قیمت: 6280
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
شاهین بناب
قیمت: 6980
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
ظفر بناب
قیمت: 6970
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
حسن رود
قیمت: 7000
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
سیادن ابهر
قیمت: 6800
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
خرمدشت
قیمت: 6700
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
آذر فولاد امین
قیمت: 6970
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
راد
قیمت: 7160
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
امیرکبیر خزر
قیمت: 5550
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳