مشخصات کلی
میل‌گرد ۸ آناهیتا
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 5600
تاریخ قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده فولاد آناهیتا گیلان
سایز 8
حالت شاخه
آنالیز A2
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
هیربد
قیمت:
تاریخ:
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 7020
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
قزوین
قیمت: 6750
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
پارس آرمان
قیمت: 6750
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
سمنان
قیمت: 6200
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
شاهین بناب
قیمت: 7030
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
ظفر بناب
قیمت: 7020
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
سپهر ایرانیان
قیمت: 7060
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
حسن رود
قیمت: 7200
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
سیادن ابهر
قیمت: 7000
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
آذر فولاد امین
قیمت: 7070
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
راد
قیمت: 7190
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
امیرکبیر خزر
قیمت: 5740
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
خرمدشت
قیمت: 5730
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳