مشخصات کلی
ناودانی ۱۰ فولاد تهران
زیر دسته: سنگین
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت:
تاریخ قیمت:
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده شرکت صنایع نورد گرم فلز
سایز 10
طول 6 متر
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
وزن تقریبی شاخه 63.5 کیلوگرم
توضیحات محصول
سایر فروشندگان