مشخصات کلی
ناودانی ۱۰ فولاد تهران
زیر دسته: سبک
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت:
تاریخ قیمت:
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده شرکت صنایع نورد گرم فلز
سایز 10
طول 12 متر
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
وزن تقریبی شاخه 103 کیلوگرم
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
ناب تبریز
قیمت: 7150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
فولاد فراد
قیمت:
تاریخ:
نصر آذربایجان
قیمت:
تاریخ: