مشخصات کلی
ناودانی ۶ فولاد تهران
زیر دسته: سنگین
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت:
تاریخ قیمت:
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده شرکت صنایع نورد گرم فلز
سایز 6
طول 6 متر
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
کوهپایه
قیمت:
تاریخ:
منظومه
قیمت:
تاریخ: