مشخصات کلی
لوله "۱/۲ سپاهان
زیر دسته: صنعتی
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت:
تاریخ قیمت:
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده گروه صنعتی سپاهان
توضیحات محصول
سایر فروشندگان