آمار معاملات فیزیکی

تاریخ معامله نام کالا نماد تولید کننده عرضه کننده کارگزار نوع قرارداد ارزش معامله حجم کالای عرضه شده(تن) قیمت پایه عرضه حجم تقاضا شده حجم کالای معامله شده(تن) پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت پایانی تاریخ تحویل